اعتصاب خوراک دو برادر هنرمند مهدی و حسین رجبیان در اوین

امروز پنجشنبه ۲۴ شهریورماه ١٣٩۵دو برادرهنرمند مهدی و حسین رجبیان نهمین روز اعتصاب خوراک خود را در زندان اوین مى گذراندند.
بنابه به گزارش سایت خبرى نگاه، امروز پنجشنبه ٢۴ شهریور دو هنرمند جوان مهدی و حسین رجبیان نهمین روز اعتصاب خوراک و داروى خود را پشت سر گذاشتند.
گفتنى است، روز ۱۶ شهریور ماه درپی درگیری لفظی بین مهدی رجبیان با رستمیان که با دادیارناظر زندان ‌پیش آمد، بدنبال این درگیری لفظى، دادیار ناظر زندان در یک اقدام تلافی جویانه مهدی رجبیان را از بند ۷ به بند ۸ زندان اوین منتقل کرد، از صبح چهارشنبه ۱۷ شهریورماه دو برادر هنرمند زندانی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال تنبیهی و ناخواسته دست به اعتصاب خوراک زدند.از روز ۲۰ شهریور مهدی رجبیان که دچار بیماری گوارشی نیز هست، اعتصاب دارو را نیز بر اعتصاب خوراک افزود، اعتصاب غذای این دو برادر همچنان ادامه دارد

Comments are closed.