هنگامه شهیدى به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد

 

امروز ١٠ خرداد١٣٩۶ پس از یک ماه پیگیرى خانواده هنگامه شهیدى ، روز گذشته وى برای چند ساعت به بیمارستان تهران کلینک منتقل شد و با نظر پزشکان تحت درمان قلب قرار گرفت .
بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، پزشکان به هنگامه شهیدى دستگاه هولتر مانیتورینگ ( ثبت پیوسته ضربان قلب به صورت سیار ) وصل کردند.
این در حالیست که بیش از یک ماه از درخواست متخصص قلب برای نصب این دستگاه برای وی به علت وخامت حالش میگذرد .
گفتنى است، وی طى ملاقات کوتاه که با خانواده داشت گفت :٨٣٣ روز است که درانفرادى به سر میبرم و از دهه دوم فروردین ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویى متوالی بدون اینکه حتی اجازه بلند شدن از روى صندلى را داشته باشم گذراندم.
٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم بند بازجویى دارم تا بتوانند تحت فشار گرسنگى و بى خوابى از من اعتراف دروغ بگیرند.
در این دیدار کاهش چشمگیر وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملا مشهود بود.بدن وی در پی هشتادو سه روز اعتصاب غذا آب پس میزند.درد کلیه امان او را بریده است و با سرم تراپی روزگار میگذراند .وی اعلام کرد که با روحیه قوی به اعتصاب غذایش ادامه می دهد و تا ٢٠ خرداد که قرار بازداشتش به وثیقه تبدیل شود در صورتی که حتی به او اجازه تماس نیز داده شود، هیچگونه تماسی برقرار نخواهد کرد .

Comments are closed.