پلمپ بهدارى اوین بخاطر ورود تروریستهاى مجروح

 

روز چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩۶ درب بهدارى(بیمارستان زندان اوین توسط مأمورین حفاظت زندان بخاطر ورود چند تروریست زخمى پلمپ شد .
بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، دیروز با آوردن تعدادى مجروح تروریست پلمپ شد.
لازم به ذکر است، مسئولین زندان از درب پشت بیمارستان زندان اوین تردد مى کنند و از مجروحین در بیمارستان زندان بازجویى صورت مى گیرد .
گفتنى است، این مجروحین با دو خودرو گارد سپاه به بیمارستان زندان اوین منتقل شدند.

Comments are closed.