قطع تماس تلفنی تعدادی از زندانیان سیاسی اعتصابی اردبیل

 

امروز شنبه ۴ شهریور ١٣٩۶مسئولین زندان اردبیل؛ تماس تلفنی بعضی از زندانیان سیاسی اعتصابی این زندان را در واکنش به حمایت آنها از زندانیان سیاسی رجایی شهر قطع کردند.
به گزارش سایت خبرى نگاه، در تلافی اعلام حمایت و اعتصاب غذای زندانیان اردبیل با زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر؛ مسئولین این زندان از صبح روز پنجشنبه ٢ شهریور ارتباط تلفنی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل را قطع کرد و زندانیان اجازه نیافتند تا با خانواده خود ارتباط تلفنی برقرار کنند.
این زندانیان با اعلام هفت روز اعتصاب غذا به حمایت از زندانیان اعتصابی در زندان گوهردشت کرج برخاسته اند و طی نامه ای به آقای زید رعد الحسین و خانم عاصمه جهانگیر اعلام نموده اند که از روز پنجشنبه دوم تا هشتم شهریور اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت نموده اند.

Comments are closed.