بیانیه شماره ٩١ کمیته دفاع از رضا شهابى

 

روز یکشنبه شهریور ١٣٩۶ کمیته دفاع از رضا شهابى تاکید میکند مسئولیت حفظ سلامت رضا شهابى بر عهده مسئولین امنیتى – قضائى است. از روز پنجشنبه ٩ شهریور که رضا شهابى در اثرکمیته وخامت حال جسمانى به درمانگاه زندان گوهردشت منتقل و به او سرم وصل شده است، تا کنون از وضعیت رضا شهابى هیچ گونه خبر دیگرى در دست نیست و بر اساس این گزارش تعدادى اززندانیان اعتصابى بند ١٠ زندان گوهر دشت بر اثر وخامت حالشان به بیمارستان بقیه الله منتقل شده اند .کمیته دفاع از رضا شهابى اعلام میدارندکه شدیدا نگران جان این کارگر زندانى است ، ما خواهان ازادى فورى و بى قید و شرط رضا شهابى و سایر کارگران و زندانیان سیاسى مى باشیم . صداى اعتصاب رضا شهابى باشیم شاید فردا دیر باشد ” کمیته دفاع از رضا شهابى ” ١١ شهریور ٩۶

Image may contain: 1 person, sitting

Comments are closed.