محمد نظرى خواستار اعمال ماده ۱۳۴ ودر اعتصاب خوراک

 

روز شنبه ١ مهر ماه ١٣٩۶ محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج که علیرغم بیماری از ۸ مردادماه با مشارکت در اعتصاب جمعی زندانیان سیاسی این زندان اعتراض خود را آغاز کرده است
بنابه گزارش سایت نگاه ، علیرغم پایان یافتن اعتصاب جمعی کماکان به اعتصاب خود بصورت فردی ادامه می دهد. او که در بیست و چهارمین سال حبس خود به سر می برد و وضعیت سلامتی نامناسبی دارد خواستار اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) در پرونده خود است که منجر به رهایی او از زندان می شود.

این زندانی هفته گذشته برای مدت چند روز به سلول انفرادی منتقل شد و از زمان بازگشت مصرف هر گونه مواد کمکی مانند قند یا نمک را حذف کرده و با صرف محدود آب به این اعتصاب ادامه می دهد.

وی که از وضعیت سلامتی نامناسبی برخوردار است در کنار کاهش وزن و فشار خون با توجه به سن بالا و بیمارهای جسمی با ریسک و خطر روزانه جانی روبروست.

Comments are closed.