دستگیری مادر و پدر رامین حسین پناهی فعال سیاسی

صبح امروز ۷ آبان ماه؛ مادر و پدر رامین حسین پناهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.
به گزارش سایت نگاه ،از وضعیت بعدی مادر و پدر رامین حسین پناهی اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته ۶ آبان ماه؛ مادر رامین حسین پناهی؛مادر رامین حسین پناهى از قبل اعلام کرده بود،” که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای فرزندش افشین به مقابل اداره اطلاعات رفته و خود را به آتش خواهد کشید”.

گفتنى است، رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد که در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با وجود پیگیری‌های مکرر خانوادەی ایشان و مراجعه به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت این فعال سیاسی هیچ‌گونه خبری در دست نیست.

امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر و برادر رامین حسین پناهی در این باره نوشته که برادرشان « هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارە‌ی اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادەی ما ۲۳ بار به این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین شدەاند که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت برادرمان هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها ندادەاند».
طی مدتی که از بازداشت رامین سپری می‌شود، خانوادە وی اجازه ملاقات و حتی تماس تلفنی با وی را نداشتند.
امجد حسین پناهی در نوشته خود به چند نکته مهم در مورد پرونده برادرش اشاره می کند و می گوید که ادارە اطلاعات مخفیانه دو بار رامین را به دادسرای سنندج برده‌ و در آ‌خرین بار بدون هرگونه تماس و گفتگویی با خانوادە، به وی اعلام کرده‌اند :
«خانوادەات توانایی مالی جهت انتصاب وکیل ندارند و هیچ وکیلی هم حاضر به پذیرش مسئولیت پروندە‌ی شما نیست، زیرا همه بر این واقعیت واقفند که در نهایت و بدون هرگونه جنجالی شما اعدام خواهید شد لذا به همین دلیل خودمان یک وکیل تسخیری برای شما تعیین کرده‌ایم”.(وکیل تسخیری حا‌ضر نشدە در مورد رامین بە خانوادەام چیزی بگوید) این درحالی است که خانوادە‌ی ما ضمن مراجعه به دادسرا، دادگاە و ادارە اطلاعات سنندج، انتخاب وکیل برای پرونده‌ی فرزندمان را به اطلاع سازمان مذکور رسانده و خواستار دسترسی قانونی به محتویات پرونده‌ی رامین توسط وکیل انتخابی و قانونی وی شده‌ایم کە متاسفانه تاکنون این خواستە‌ی قانونی ما هم محقق نشدە است».

Comments are closed.