محمود صالحى فعال کارگرى در سقز دستگیر شد

 

روز ظهر شنبه ۶ آبان ١٣٩۶ ساعت١٢ محمود صالحی، فعال سرشناس کارگری،به همراه همسرش نجیبه صالح زاد بعد از دیالیز از بیمارستان امام خمینی سقز خارج و به محض خروج از در بیمارستان چهار مامور یک زن وسه مرد دور آنها را گرفته ومحمود صالحی رابازداشت میکنند.

به گزارش سایت خبرى نگاه، امروز ساعت ١٢ ظهرماموران لباس شخصی اطلاعات بعد خارج شدن محمود صالحیاز بخش دیالیز جلوی درب بیمارستان وی را بازداشت کرده و به دادگاه بردن و آنجا حکم قطعی یک سال زندان را به وی ابلاغ کرده و به زندان مرکزی سقز انتقال داده شد
لازم به ذکر است ، ماموران در جواب به اعتراض نجیبه صالح زاده میگویند حکم ۹ سال زندان ایشان بخاطر وضعیت جسمی ایشان به ۱سال زندان قطعی تبدیل شده وباید ایشان رو به دادگاه تحویل دهیم.

ماموران محمود صالحی را به دادگاه سقز معرفی وضمن اعلام حکم یک سال زندان وى را به زندان مرکزی سقز تحویل دادندضمناً وضعیت جسمى وى بسیار بد گزارش شده است.

گفتنى است ،این فعال کارگری که کلیه های خود را از دست داده و ناچار به دیالیز مستمر است اخیرا در دادگاه تجدیدنظر خود مشارکت جسته بود.

جلسه دادگاه تجدید نظر دو فعال کارگری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان برگزار شد.

هر چندحکم دادگاه تجدیدنظر تاکنون به صورت رسمی به صالحی ابلاغ نشده بود اما فرزند صالحی با انتشار متنی در شبکه های اجتماعی اشاره کرد که حکم یکسال زندان حاصل رای دادگاه تجدیدنظر در زمان بازداشت محمود صالحی به وی ابلاغ و با انتقال ایشان به زندان سقز اجرایی شد.

محمود صالحی فعال کارگری در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام “تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم بدوی ٩ سال حبس تعزیری برای محمود صالحی در شرایطی صادر شد که‌ او هر هفته‌ باید دو بار و هر بار برای چند ساعت در بیمارستان سقز تحت درمان “دیالیز” قرار بگیرد، به گفته نزدیکان، علت عارضه‌ شدید کلیه‌ “محمود صالحی” نیز متاثر از ممنوعیت درمانی و نرسیدن به موقع داروهای کلیه‌ وی در زمان بازداشت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ است.

محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، که سابقه بازداشت و زندانی شدن های متعددی دارد، آخرین بار، روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در آستانه روز جهانی کارگر، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و پس از بیش از یک ماه بازداشت با وضعیت جسمی نامساعد، به قید وثیقه آزاد شد.

Comments are closed.