وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی غازی حیدری پس از آزادی

 

روز جهارشنبه ١٧ آبان ماه ١٣٩۶ فعال عرب و زندانی سیاسی غازی حیدری پس از آزادی از زندان با وضعیت وخیم جسمی در ترکیه روبرو است .
به گزارش سایت خبری نگاه ، بیمارستانهای ترکیه از درمان این فعال حقوق بشر بدلیل مشکلات مالی ممانعت بعمل می آورند.
گفتنى است، غازى حیدرى فعال عرب متولد ١٣۵۴ اهل و ساکن اهواز که در چهارشنبه ١۶ اردیبهشت ١٣٨٨توسط اداره اطلاعات اهواز دستگیر شده بود. وی در مؤرخه ۴/٩/١٣٨٨ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به ریاست قاضی “مرتضى تورک “به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم وی نیز در شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان مورخه ١/١٢/١٣٨٨ به ریاست قاضی “غلامحسین ذات عجم “و مستشار دادگاه “محمود مهرگان ” تأیید می گردد. غازى حیدرى مى گوید: از روز بازداشت تا صدور حکم، من أصلاً قاضى مرتضى تورک را ندیدم، حتى درخواست کردم که قاضى را ببینم اما موفق نشدم.

غازی حیدری، قبل از بازداشت بعنوان مهندس مکانیک درشرکت لوله سازی اهواز شاغل بوده است. این روشنفکر ، نویسنده و فعال فرهنگی بجز فعالیتهای فرهنگی وحقوق بشری هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته است. اتهام هاى غازى حیدرى استفاده از اینترنت از طریق ورود به وب سایتهاى فلیتر شده مخالفین نظام ، استفاده از کتابهای الکترونیکی، تهیه و ارسال نمودارهائی از آمار دستگیر شدگان و محکومین به اعدام و ضدیت و عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که ایشان تمام این اتهام ها را نزد قاضی انکار و اقرار به آنها نزد نیروهای امنیتى را ناشی از شکنجه شدید دانسته است.

در روزهای بازداشت وتحقیق سال ١٣٨٨ در بازداشتگاه اطلاعات در اثر شکنجه شدید دو دنده از قفسه سینه مهندس حیدری می شکند وحتى یکى از پرده هاى گوش را از دست مى دهد چندین ماه او را در سلول انفرادی همراه با شکنجه فیزیکی و روحى از جمله ضربه زدن بر آلت تناسلیش نگه می دارند. دو سال بعد در زندان کارون بدلیل التهاب شدید ریه وضعیت او وخیم شده و او را به بیمارستان گلستان اهواز منتقل کرده اند و علیرغم شرایط وضعیت بحرانی او و اصرار پزشکان برای بسترى در بیمارستان، نیروهای امنیتی فقط اجازه چند ساعته براى درمان دادند.

غازی حیدری هنگام گذراندن دوران محکومیتش در زندان کارون اهواز ،بدلیل درز فیلمی از زندان کارون متعلق به سه برادر حیدریان و علی شریفى چهار تن از شهروندان عرب اعدام شده در خرداد ۱۳۹۱ که مدتی قبل از اجرای حکم اعدام آنان إرسال شد، یک ماه بعد از اعدام این چهار تن، از ٢٠ تیر ١٣٩١تا ٧ شهریور ١٣٩١ توسط اداره اطلاعات اهواز بشدت شکنجه شده وحتى ناخن هاى او را کشیده بودند.مهندس حیدری بعد از ماندن چند ماه در بازداشتگاه اطلاعات از زندان کارون به زندان عادل آباد شیراز تبعید می شود.

قابل ذکر است با توجه به حکم دادگاه، قاضی پرونده با توجه به اصل کلی و شرعی برائت و اصل ۳۷ قانون أساسی جمهوری اسلامی و همچنین بند (الف) ماده (۱۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت حیدری صادر کرده است اما با توجه به اختیار دادگاه و رفتار و ارتباط أیشان با اشخاصی در خارج از کشور وی را به ده سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده است. در مورد درز فیلم سه برادر حیدریان و علی شریفى، دادگاه انقلاب اهواز ۵ سال حبس تعزیرى اضافه بر حکم قبلى و تبعید به زندان عادل آباد شیراز صادر کرده بود. در زندان شیراز یک پزشک متخصص گوش،او را به یکى از بیمارستان تخصصى در شیراز معرفى کرده و او را درمان کرده اند اما نیمی از شنوایی ایش را از دست داد.

مهندس حیدری در سال ۱۳۹۵ هنگام انتقال از زندان عادل آباد شیراز به زندان گرگان توانست از دست ماموران آزاد شود وبه بیرون از کشور بگریزد. غازى حیدرى هم اکنون در ترکیه از ناحیه ریه رنج مى برد و خون استفراغ مى کند و از نظر جسمی بسیار ضعیف و لاغر شده است و نیاز به معالجه دارد اما بدلیل هزینه بالاى بیمارستان و عدم توانایى پرداخت هزینه درمان از انتقال او به بیمارستان تخصصی امتناع کرده اند.

Image may contain: 1 person, suit and closeup

Comments are closed.