کشیدن ناخنها و سوزاندن سر افشین حسین پناهی

 

روز جمعه ١٠ آذرماه ١٣٩۶ امجد حسین پناهی إعلام کرد،” افشین حسین پناهی در زندان اطلاعات سنندج مورد بدترین شکنجه هاازجمله کشیدن ناخنها و سوزاندن سر افشین قرار گرفته است.
به گزارش سایت خبری نگاه، مامورین اطلاعات با کشیدن ناخنها و وصل کردن برق به او قصد داشتند او را به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی وادار کنند. اما افشین تسلیم نشده و قبول نکرده است. به همین دلیل هم اکنون در زندان مرکزی سنندج در بدترین شرایط موجود است.
بر اساس همین گزارش قسمتی از سر وی در اثر وصل کردن برق سوخته و همچنین از ناحیە زانو و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شدە است. وی در زندان مرکزی سنندج از رسیدگی پزشکی محروم بوده و از انتقال وی به مراکز پزشکی نیز جلوگیری شده است.
افشین حسین پناهی در دادگاهی چند دقیقه ای به هشت سال و نیم زندان محکوم شدە است.

Image may contain: 2 people, outdoor

Comments are closed.