“لاک پشت”

برگرفته از صفحه آتنا فرقدانى

دیروز در تهران شاهد حضور قشرهای مختلف جامعه بودیم؛ از اصلاح طلبانی که ما مردم معترض را مورد هجمه های تند سیاسی قرار داده اند بیش از این انتظاری نمی رود؛ چرا که بارها در زندان شاهد اعمال سخیف آن ها علیه هم بندی هایشان بودیم! اصلاح طلبان همان کسانی هستند که چشم در چشم همبندی هایشان می گفتند: امکان ندارد دولت روحانی همراه شود برای سرکوب مردم سوریه و به آن جا نیرو بفرستد؛ زمانی هم که ایران حضور نیروهای خود را در سوریه تایید کرد؛ سکوت کردند! اصلاح طلبان همان هایی هستند که در زندان، زنان جدیدالورود را تشویق می کردند تا برای جمهوری اسلامی عفو بنویسند و زودتر آزاد شوند تا برایشان در خارج از زندان، رسانه ای شوند! اصلاح طلبان همان کسانی هستند که در زندان اوین بسیار تلاش کردند تا به دروغ اتهام جدیدی را به من(پیوستن به گروهی خاص) و به هم بندی هایشان اتهام(جذب نیرو در زندان) بچسبانند و بازجوها را به بند زنان کشاندند! ماهیت واقعی اصلاح طلب در هم سلولی من خلاصه می شد که در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد؛ دو تابعیتی بود و توسط بی بی سی در بوق و کرنا شد؛ هنگامی که توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم؛ او دردی بر دردهایم شد وقتی می دیدم که تسبیح بازجویش را به مچ دست می بست و آن را می بویید و از زندانبانان دعاهای هفته را می طلبید و…! اصلاح طلبان همان کسانی هستند که با انواع دروغ، تهمت و شایعه پراکنی سعی در تخریب هم بندی هایشان را داشتند که مخالف نظراتشان عمل می کردند!
ما مردمی که این روزها به خیابان ها آمدیم؛ از اصلاح طلبان عبور کردیم چرا که در تمامی این سال ها شاهد آن بودیم که بسیاری از آنها به نام مردم، چه در زندان و چه خارج از زندان از” فرش به عرش” رسیدند!
روزی که خاطرات زندان را برای پدرم بازگو کردم؛ پدرم گفت:
“عملکرد گرگ را می توان حدس زد و از او بیش از این انتظاری نیست اما مراقب آنان باش که نه حتی در لباس میش بلکه در لباس لاک پشتی پنهان شده اند و گنجشک شکار می کنند…!

Image may contain: 1 person, shoes

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *