رضا شهابى از زندان رجایی شهربه اوین منتقل شد

 

امروز چهارشنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩۶عصرروز دوشنبه١٨دى ماه ١٣٩۶رضا شهابی، از سالن ده بند چهار زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم انتقال داده شدکه بعد از ٢۴ ساعت بی خبری مشخص شد وی به زندان اوین منتقل شده است.

بنابه به گزارش سایت خبرى نگاه، پیشتر رضاشهابی درخواست داده بود که وی را به زندانی که محل گذراندن حبس وی بوده یعنی زندان اوین منتقل کنند.  رضا شهابی به کجا منتقل شده است.
گفتنى است، وضع جسمی رضا شهابی نیز بسیار وخیم است و پزشکان تاکید کرده بودند که وی باید به صورت اضطراری به بیمارستان منتقل شود. تا این لحظه خبری از محل انتقال وی در دست نیست.

Image may contain: one or more people

Comments are closed.