انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین

 

روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی پس از ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

به گزارش  سایت خبری نگاه ؛ روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی پس از ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
گفتنى است، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در ابتدا به اجرای احکام احضار شدند. سپس جهت بازجویی به بند دو الف منتقل گردیدند.
پس از مخالفت و اعتراض آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از بازجویی جداگانه روند بازجویی شکل نگرفت. مامورین که شامل پنج مرد و دو زن بودند برای انتفال آنها وارد اتاق شدند. دو زندانی سیاسی پس از مخالفت و درخواست برگه یا حکم انتقال از سوی پنج مامور مرد مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
ساعت ۲۱:۳۰ چهار مامور لباس شخصی مسلح این دو زندانی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.
لازم به ذکر است، این انتقال به دستور حاجی مرادی دادیار زندان اوین انجام شده است. که در هفته گذشته از طرف شعبه ۴ دادسرای اوین برای این زندانیان سیاسی پرونده سازی شد. براساس گزارشهای دریافتی از منابع موثق در درون زندان؛ این پرونده سازی بر اساس گزارشهای یکی از خبرچین ها و عوامل زندان علیه این دو زندانی صورت گرفته است.

Comments are closed.