احضار مادر رامین حسین پناهی به اطلاعات سنندج

 

امروز ١٣ بهمن ماه ١٣٩۶دایە شریفە مادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە ادارە اطلاعات شهر سنندج إحضارشد.
بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، مأمورین اطلاعات از مادر رامین خواستند تا از افشین و رامین بخواهد کە بە اعتصاب غذایشان پایان دهند.

گفتنى است،در جواب مادر رامین و افشین حسین پناهی هم گفتە بچەهای من بە حکم های ناروای محکوم شدەاند و در حق آنها ظلم بزرگی شدە و اگر حکومت هم جواب آنها را ندهند، من و پدرشان خود را جلو درب ادارە اطلاعات سنندج خود را بە آتش خواهیم کشید.

Image may contain: 1 person, outdoor and closeup

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *