گفتمان بین ادیان

جلوه گاه حکمت: تاملی درباره معانی متحول احکام دینی از منظر بهائی

جلوه گاه حکمت: تاملی درباره معانی متحول احکام دینی از منظر بهائی

مزدا  کریمی  در گفتمان دینی آئین بهائی، معمولا واژه حکمت به آن جنبه از احکام و اعمال دلالت دارد که ناظر به کشش و استطاعت جامعه، در یک زمان یا شرایط خاص، برای پذیرش جهانبینی، آرمانها، و ارزشهای این آئین است. این مقاله بر آن است تا نخست این جنبه را تعریف نموده و دلالتهای فردی و اجتماعی آن را […]

اسلام و اقلّیّت‌ها

اسلام و اقلّیّت‌ها

اسلام و اقلّیّت‌ها کریستوفر باک   بهائیان نوعاً کمتر از کلّیّۀ اقلّیّت‌ها در خاور میانه،‌ قادرند آزادانه به مناسک دینی خود بپردازند.  با چند استثنای قابل توجّه،‌ وضعیت جاری در سراسر خاورمیانۀ متجدّد و در ممالک اسلامی چنین است که بهائیان نمی‌توانند علناً به ترویج دیانت خود بپردازند.  امّا،‌ دولت‌های پاکستان و بنگلادش به بهائیان اجازه می‌دهند که جلسات عمومی […]

· Comments are Disabled · تاریخ, حقوق بشر, گفتمان بین ادیان
بررسی برخی احکام شدید آیین بابی

بررسی برخی احکام شدید آیین بابی

کوشا                      منطوق بیان حضرت عبدالبهاء در لوحی از آثار مبارکشان درباره احکام دور بیان فرموده‌اند : «در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق بیان ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام الامن آمن و صدق بوده» (مکاتیب جلد ۲ ص ۲۶۶) در این لوح ظاهراً به سه حکم دور بیان اشاره شده که […]