مقالات مستقل

گزیده هایی از مکتوبات پرنس دالگورکی وزیر مختار روس

گزیده هایی از نامه های نوشته  شده در سالهای ۱۸۵۲-۱۸۴۸ اثر پرنس دالگورکی، وزیر مختار روسیه در ایران ایّام اوّلیه  دور بابی، دیانتی که بشارت به ولادت امر بهائی داد، توجّه تعدادی از نویسندگان غربی را به خود جلب کرد.  اوّلین اروپایی که به سرچشمه های دیانت جدید پرداخت ژوزف آرتور کنت دو گوبینو بود که کتابش به نام ادیان […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

طاهره

طاهره مقاله از دیده ور                   –اخیراًدرجلسه ای ناطقی گفت:بهائیان اصرار دارند طاهره را مال خود بدانند. تا  از  رخ   نازنین    نقاب  افکندی               آتش به نهاد شیخ وشاب  افکندی           شوریده سران به پیچ و تاب افکندی               بس کوردلان به احتجاب افکندی                                       ای از تو جهان به جذب وشور وغوغا                                       یاد  تو خوش است ونام  تو  روح فزا             یادم […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

The Babi and Baha’i community of Iran: a case of “suspended genocide”?

PDF File, please select ‘read more’ to view.

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

کابوس نسل کشی عقیدتی: بهائیان ایران

Volume 1, no. 1 (Jan, 2005): 59-89 جنایات جنگی ، نسل کشی و جنایت علیه بشریت جلد اول ، شماره نخست ( ژانویه ۲۰۰۵ ) : صص ۵۹ – ۸۹ The Specter of Ideological Genocide: The Bahá’ís of Iran کابوس نسل کشی  عقیدتی: بهائیان ایران* فردریش . و . افولتر Friedrich W. Affolter چکیده مقاله حاضر تلاش حکومت ها و نهادهای روحانی […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

انجمن حجتیه از پیدایش تا امروز

انجمن حجتیه از پیدایش تا امروز     مقدمه ردیه نویسی, اذیت و آزار به پیروان دیانتهای بابی و بهائی مسئله ای نیست که تازگی داشته باشد. از ابتدای پیدایش این دو دیانت پیروان آن همواره در ایران مورد اذیت و آزار, مصادره اموال و کشتار قرار گرفته اند. اما با تشکیل گروه حجتیه ردیه نویسی و آزار به بهائیان […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل
تخریب قبرستان بهائی در یزد.

تخریب قبرستان بهائی در یزد.

جسد رفتگان نیز از شر دشمنان دین بهائی آسوده نیستند.

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور

ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور   چنین آورده اند که چون بسیاری از جوانان بهائی به حکومت عارض شدند و شکوه آوردند و نیز انجمن جهانی ملل و یونسکو بر حکومت پارس و امرای آن خرده گرفتند که چون است که شما دعوی وجود آزادی اندیشه و بیان در ملک پارس کنید و به آب زر بر لوح قانون اساسی […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نامهء رئیس دانشگاه استنفورد خطاب به نماینده ایران

۲۰ نوامبر ۲۰۰۵ به: دکتر محمد جواد ظریف نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد     شماره ۶۲۲ – خیابان سوم – نیویورک رونوشت:     – آقای کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد         دفتر سخنگوی دبیرکل         سازمان ملل متحد – نیویورک 

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

مارکسیزم و آئین بهائی

مارکسیزم و آئین بهائی       — ای اغنیای ارض، فقراء امانت منند در میان شما              پس امانت مرا درست حفظ نمائید و براحت نفس خود تمام نپردازید.(بهاء الله)     -آئین بهائی و مارکسیزم  هر دو اندیشه هایی هستند مبنی بر هوشیاری زمانمند و تاریخی، هر دو  جامعه را واحدی پیوسته می شمارند، هر دو تاریخ را هدف دار و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بخشی از نامهء رئیس برنارد کالج از دانشگاه کلمبیا

برنارد کالج ۳۰۰۹ برادوی نیویورک، نیویورک ۶۵۹۸ – ۱۰۰۲۷ Columbia University www.barnard.edu تلفن: ۲۱۲.۸۵۴.۲۰۲۱ دکتر محمد جواد ظریف نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ۶۲۲ خیابان سوم، طبقه ۳۴ نیویورک، نیویورک ۱۰۰۱۷ دفتر ریاست جناب آقای سفیر،  نامه حاضر را به این جهت می نویسم تا به جمع کسانی پیوسته باشم که نگران آینده دانش آموزان بهائی ایران هستند. مطلع گشته ام […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل