مقالات مستقل

ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور

ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور   چنین آورده اند که چون بسیاری از جوانان بهائی به حکومت عارض شدند و شکوه آوردند و نیز انجمن جهانی ملل و یونسکو بر حکومت پارس و امرای آن خرده گرفتند که چون است که شما دعوی وجود آزادی اندیشه و بیان در ملک پارس کنید و به آب زر بر لوح قانون اساسی […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نامهء رئیس دانشگاه استنفورد خطاب به نماینده ایران

۲۰ نوامبر ۲۰۰۵ به: دکتر محمد جواد ظریف نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد     شماره ۶۲۲ – خیابان سوم – نیویورک رونوشت:     – آقای کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد         دفتر سخنگوی دبیرکل         سازمان ملل متحد – نیویورک 

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

مارکسیزم و آئین بهائی

مارکسیزم و آئین بهائی       — ای اغنیای ارض، فقراء امانت منند در میان شما              پس امانت مرا درست حفظ نمائید و براحت نفس خود تمام نپردازید.(بهاء الله)     -آئین بهائی و مارکسیزم  هر دو اندیشه هایی هستند مبنی بر هوشیاری زمانمند و تاریخی، هر دو  جامعه را واحدی پیوسته می شمارند، هر دو تاریخ را هدف دار و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بخشی از نامهء رئیس برنارد کالج از دانشگاه کلمبیا

برنارد کالج ۳۰۰۹ برادوی نیویورک، نیویورک ۶۵۹۸ – ۱۰۰۲۷ Columbia University www.barnard.edu تلفن: ۲۱۲.۸۵۴.۲۰۲۱ دکتر محمد جواد ظریف نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ۶۲۲ خیابان سوم، طبقه ۳۴ نیویورک، نیویورک ۱۰۰۱۷ دفتر ریاست جناب آقای سفیر،  نامه حاضر را به این جهت می نویسم تا به جمع کسانی پیوسته باشم که نگران آینده دانش آموزان بهائی ایران هستند. مطلع گشته ام […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

حقوق زن و مرد در جامعه

حقوق زن و مرد در جامعه زنان یک رکن مهم از دو رکن عظیم اند و اول معلم و مربی انسان…                                                                                 -حضرت عبدالبهاء    ساغر اصل نابرابری انسان ها در طول تاریخ همواره مطرح بوده و هر بار ملاکی معین برای اثبات آن معرفی کرده اند؛ رنگ پوست، ملیت ، نژاد ، مذهب ، جنسیت و امثال آن . […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

درددل با هم وطن ایرانی

   درددل با هم وطن ایرانی   بنمایمت که در دل تنگم چه ناله هاست چون نی اگر به هم نفسی آشنا رسم     هم وطن عزیزم  این یادداشت رابه عنوان یک ایرانی بهائی با احترام ومحبت وعشق از صمیم دل و با کمال صداقت به شما مینویسم به شما که وطن مشترک،تاریخ مشترک،محیط وآب و خاک مشترکی ما را به یکدیگر پیوند داده است […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

گرایش تولستوی به آئین بهائی

گرایش تولستوی به آئین بهائی کیومرث مظلوم مقدّمه در شناسائی افکار تولستوی در بارهء دیانت بیشتر مردم لئو تولستوی (۱۹۱۰-۱۸۲۸) نویسنده نامدار روسی را بخاطر آثار مشهوری چون جنگ و صلح و آنّا کارنینا میشناسند امّا آنها که با شخصیّت و آثار او آشنائی نزدیکتری دارند بدون شک نظرات فلسفی و دینی او را دارای اهمّیّتی بمراتب بیشتر از آثار […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

مجلس مناظره باب با علمای تبریز

مجلس مناظره باب با علمای تبریز تورج امینی (بخشی از کتابی است در باره زندگانی سید باب و ارتباط آیین بابی با جریان روشنگری در ایران) چنان که دیدیم دو اتفاق پیاپی و تقریبا همزمان چهره ظاهری بابیت را در ایران دگرگون کرد و اذهان مردمان را از تصور وابستگی های بین بابیّت ، اسلام و شیخیّه ، پاک ساخت. […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی: نگرشی نوین به گفتمان جامعه بهایی در عصر مشروطیت[۱]   کاویان صادق زاده میلانی   مقدمه       سالهای آغازین قرن بیستم میلادی شاهد سقوط بخت و اقبال بسیاری از حکومتهای خودکامه سلطنتی بود . می توان از نیکلای دوم تزار روسیه، سلطان عبدالحمید عثمانی و محمدعلی شاه قاجار به عنوان نمونه هایی از پادشاهان خودکامه […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نقش بهائیان در انقلاب مشروطه

نقش بهائیان در انقلاب مشروطه (با اندکی تلخیص)   مقدمه: در اکثر جوامع اسلامی بابیان و بهاییان نه تنها به عنوان پیروان دو آیین آسمانی پذیرفته نشده اند ، بلکه متولیان مذهبی و سیاسی این کشورها و خصوصا کشور ایران ، از آغاز پیدایش این دو آیین ، از آنان به عنوان سخیف "فرقه ضاله" یاد کرده اند. در ایران […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل