مقالات مستقل

شرایط استفاده

N/A

· Comments are Disabled · مقالات مستقل
صفحه اول

صفحه اول

کاربر گرامی از شما دعوت می کنیم در سایت ما ثبت نام کنید. ثبت نام به شما توانایی وارد کردن سوالهای خود و پاسخ گویی به پرسشها و شرکت در نقد ها و نظرها را میدهد. اطلاعات شما کاملا محفوظ خواهد بود. با ما باشید.

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نگاهی به آئین بهائی

نگاهی به دیانت بهائی     یکی از آموزه های بنیادی دین بهائی پژوهش و جستجوی آزاد اندیشه است. آشکار است که هر فردی مسئولیت دارد که مستقلا و به دور از تقلید کورکورانه از محیط، جامعه و نیاکان خود پیرامون حقاثق عالم هستی و حقایق روحانی و عرفانی به اندیشه بپردازد. آئین بهائی در نیمهء دوم قرن نوزدهم در […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

آشنائی با دیانت بهائی

 

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

آچار فرانسهء بهائی ستیزان: امیر عباس هویدا و…

آچار فرانسهء بهائی ستیزان: امیر عباس هویدا و اتهام بهائیگری    کاویان صادق زاده میلانی   از جملهء اتهامات پا برجایی که نویسندگان بهائی ستیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی به عناوین مختلف مطرح کرده اند مسالهء بهائی بودن امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق ایران است. این بررسی کوتاه کوششی در نقد تاریخی این نظراست. شواهد تاریخی گویای […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

رضا افشاری

رضا افشاری ‌گفتمان جهانی حقوق بشر و بهائیان ایران ‌نقض حقوق بشر پیروان دین بهائی دردوران جمهوری اسلامی بسیارگسترده تر از نقض حقوق بشر پیروان دیگر مذاهب غیر اسلامی بوده است. این تعرض گسترده به حریم زندگی و جان و مال بهائیان افکار عمومی جهان غرب را از همان آغاز استقرار رژیم جمهوری اسلامی معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

‌بهایی ستیزی و اسلام گرایی در ایران

‌بهایی ستیزی و اسلام گرایی در ایران محمد توکلی طرقی نقل از ایران نامه    مقدمه گفتمان های سیاسی ایران در نیم سده گذشته کیش بهائی را آئینی بیگانه جلوه داده اند. این نگرش پیامد فراموشکاری هایی عامدانه برای غیرخودی بر نمایاندن آئینی است که از بطن حوزه های علمیه شیعه و فرهنگ دینی ایران در نیمه دوم سده سیزدهم ه […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

آثار حضرت باب و مسئله تجدّد

نادر سعیدی آثار حضرت باب و مسئله تجدّد     قبل ازبررسی پیام حضرت باب و موقف آن در باره مفهوم تجدّد لازم است که روش پژوهش در مورد آثار حضرت باب را مشخص نمائیم. انتخاب روش نادرست از ابتدا تحقیق صحیح را ناممکن می سازد. مهمترین واساسی ترین اصل روش شناسی دربررسی آثارحضرت باب اتحاد ناگسستنی پیام حضرت باب […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نو آوری ها در ظهور حضرت باب

نو آوری ها در ظهور حضرت باب (از دیدگاه بهائی) آرمین اشراقی پیشگفتار امروزه لفظ "تجدد" بیشتر مرادف با مودرنیسم و در ارتباط با تفکّرات معیّنی ذکر می گردد مثل سکولاریزم, پیشرفت علم و صنعت, مظاهر تمدّن غرب و غیره. اما چنین مقولاتی در آثار حضرت باب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. بدین جهت این مقاله به بحث و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحر…

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات تاریخی وی کورش پویا مدّتی قبل روزنامهء جام جم  در ۴ شماره به درج مقاله ای تحت عنوان "جستارهائی از تاریخ بهائی گری در ایران" نوشتهء عبدالله شهبازی پرداخت. این مقاله که بعداً در جاهای دیگر نیز به شکل مقالات کامپیوتری مندرج گردید با تظاهر به اینکه تحقیقی تاریخی و عینی است سرتاسر دروغ […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل