سئوالات مکرر

چرا دولت جمهوری اسلامی ایران بهائیان ر…

چرا دولت جمهوری اسلامی ایران بهائیان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد؟   ·        دولت جمهوری اسلامی برای مبارزه فکری و عقیدتی با دیانت بهائی مصمم است از بحث مستقیم بگریزد و ناچارا اتهامات سیاسی را دست آویزی برای سرکوب بهائیان کرده است.   ·        دولت جمهوری اسلامی بیش از ۲۵ سال است تمام اسناد ، آرشیوها و […]

· Comments are Disabled · سئوالات مکرر

آیا بهائیان روابط خوبی با رژیم پهلوی داشتند؟

آیا بهائیان روابط خوبی با رژیم پهلوی داشتند؟   ·        رژیم پهلوی با بهائیان برخوردی مناسب شرایط سیاسی روز داشت. اگر شرایط سیاسی ایجاب می کرد بر بهائیان بسیار سخت می گرفت.   ·        امیر عباس هویدا در هیچ برهه از زندگی اش بهائی نبود.   ·        بهائیان در کابینهء هویدا و دیگر کابینه ها عضو نبودند.   ·        رضا […]

· Comments are Disabled · سئوالات مکرر

چرا مرکز دینی بهائیان در اسراییل است؟

چرا مرکز دینی بهائیان در اسراییل است؟   ·        در زمان حاضر اراضی مقدسه ، تحت اداره کشور اسراییل واقع شده، اما زمانی که دیانت بهائی به آن محدوده وارد شد و بهاءالله و عبدالبهاء در آن جا رهبری آیین بهائی را بر عهده داشتند، هنوز خبری از کشور اسراییل نبود. ·        ورود دیانت بهائی به آن سرزمین—که در آن […]

· Comments are Disabled · سئوالات مکرر

اعتقادات بنیادین بهائیان چیست؟

اعتقادات بنیادین بهائیان چیست؟   ·        بهائیان اعتقاد به وجود خداوند یکتا دارند. ·        خداوند پیامبران را برای راهنمایی انسان در امور روحانی و دنیوی می فرستد. ·        چون حرکت تاریخی ، مدنی و اجتماعی  بشریت متوقف نمی شود بنابراین ادیان بعد تاریخی دارند و هیچ دینی نمی تواند جوابگوی تمام نیازهای جامعهء بشری در تمام دورانها باشد. پس لازمهء […]

· Comments are Disabled · سئوالات مکرر