حقوق بشر

آرش صادقی همچنان محروم از ملاقات با همسر و خدمات درمانی

آرش صادقی همچنان محروم از ملاقات با همسر و خدمات درمانی

  روز پنجشنبه٩ آذر ماه ١٣٩۶ آرش صادقی، زندانی سیاسی که به زندان رجایی شهر تبعید شده است همچنان از ملاقات با همسر خود،گلرخ ایرایی (زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان زندان اوین) محروم است. این محرومیت از ملاقات به دستور دادستانی و ضابطین سپاه صورت گرفته است. به گزارش سایت خبری نگاه، صادقی علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی (مشکل بلع […]

تهدید به قتل صابر ملک رئیسی توسط عوامل زندان اردبیل

تهدید به قتل صابر ملک رئیسی توسط عوامل زندان اردبیل

  روزجمعه ١٠ آذرماه ١٣٩۶ صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی چند ساعت بیهوشی و شکستن استخوان صورت بر اثر ضرب و شتم شدید در دومین روز اعتصاب غذا قرار گرفت. به گزارش سایت خبری نگاه ،زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در قرنطینه زندان اردبیل در معرض قتل توسط عوامل زندان قرار دارد. روز گذشته ۹ آذر ماه؛ یکی از زندانیان […]

کشیدن ناخنها و سوزاندن سر افشین حسین پناهی

کشیدن ناخنها و سوزاندن سر افشین حسین پناهی

  روز جمعه ١٠ آذرماه ١٣٩۶ امجد حسین پناهی إعلام کرد،” افشین حسین پناهی در زندان اطلاعات سنندج مورد بدترین شکنجه هاازجمله کشیدن ناخنها و سوزاندن سر افشین قرار گرفته است. به گزارش سایت خبری نگاه، مامورین اطلاعات با کشیدن ناخنها و وصل کردن برق به او قصد داشتند او را به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی وادار کنند. اما افشین […]

طبق تشخیص پزشک معالج رضا شهابی باید آزاد شود

طبق تشخیص پزشک معالج رضا شهابی باید آزاد شود

  امروز شنبه ١١آذر ماه ١٣٩۶رضا شهابی به دلیل وخامت شرایط جسمی وبه تشخیص پزشک متخصص توانایی تحمل زندان را ندارد. بنابه گزارش سایت خبری نگاه، کارگر زندانی رضا شهابی امروز یازده آذر به دلیل سردردهای مداوم و بی حسی پاهایش با دستبند از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی آورده شد. و پس از معاینه و بررسی نتیجه […]

نامه استمداد زندانیان سیاسی محمدصابر ملک رئیسی

نامه استمداد زندانیان سیاسی محمدصابر ملک رئیسی

  روزشنبه ١١آذر ماه ١٣٩۶ پس از انتقال به قرنطینه و ضرب و شتم شدید زندانی سیاسی بلوچ که منجر به شکستگی صورت وی شده است. به گزارش سایت خبری نگاه، همبندیان وی طی نامه ای از مجامع بین المللی؛ عفو بین الملل و خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و کمیسیار عالی حقوق بشر آقای زید رعدالحسین […]

برگزارى دادگاه ابراهیم مددی نایب رئیس شرکت واحد

برگزارى دادگاه ابراهیم مددی نایب رئیس شرکت واحد

  امروز دوشنبه ١٢ آذرماه ١٣٩۶ دادگاه تجدید نظر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزازش سایت خبری نگاه، ابراهیم مددی که کهولت سن دارد از بیماری پروستات و قند خون و عدم شنوایی گوش چپ رنج می برد و در گوش راست از […]

“آناتومی ویرانسازی”  شکنجه گر این گونه می خواهد

“آناتومی ویرانسازی” شکنجه گر این گونه می خواهد

 د فریبا داوودی مهاجر        هنگام بازجویی وقتی رو به سه کنج اتاق که نه ، دخمه کوچکی نشسته بودم ؛ روی صندلی فلزی که مثل صندلی های فلزی مدرسه جایی برای نوشتن داشت وهنوز بازجو چشم و دستم را باز نکرده بود یکی از بازجوها با عصبانیت وارد اتاق شد. اتاق که نه همان دخمه . دخمه ای کوچک که فقط درون […]

تحویل رامین حسین پناهى از اطلاعات به بازداشتگاە اطلاعات سپاە

تحویل رامین حسین پناهى از اطلاعات به بازداشتگاە اطلاعات سپاە

  امروز یکشنبه ۴ آذر ماه ١٣٩۶ ادارە اطلاعات رامین حسین پناهى را تحویل سپاە دادە و هم اکنون وی در بازداشتگاە اطلاعات سپاە بسر میبرد. بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، پروندە رامین در شعبە یک دادگاە انقلاب شهر سنندج بە ریاست قاضی سعیدی است و کسی اجازه ورود پرونده راندارد . شایان ذکر است، قرار بود هفتە گذشتە رامین […]

‌ نامه حمایتى گلرخ ایرایى و مریم اکبرى منفردبراى محمد نظرى

‌ نامه حمایتى گلرخ ایرایى و مریم اکبرى منفردبراى محمد نظرى

  روز ۵ آذرماه ١٣٩۶ نامه حمایتی گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد به شرح ذیل منتشر میگردد: نه نای حرف زدن داشت و نه حتی توان گشودن چشم هایش را. میدانیم در این جغرافیا نباید انسانیت را بجوئیم که سال ها پیش مرده است و بر مرده ی آن، بر دستان قتال بوسه های مچکرانه زده شد. محمد نظری […]

ضرب‌وشتم مجید مقدم، در زندان اختصاصی سپاه

ضرب‌وشتم مجید مقدم، در زندان اختصاصی سپاه

  روز پنجشنبه ٢ آذرماه ١٣٩۶ مجید مقدم یکی از شکنجه شدگان و شاهدان جنایت کهریزک که در بند ۸ زندان اوین به بند الف منتقل و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گزارش سایت خبری نگاه، اخیرا به بهانه پیدا کردن نوشته منتشر نشده ای از إز مجید وى را ضرب و شتم قرار دادند. گفتنى است ، مجید […]