یورش به مراسم تولد ستار بهشتی لکه ننگ دیگری

جعفرعظیم زاده یورش به مراسم تولد ستار بهشتی لکه ننگ دیگری بر دامن سرمایه داری حاکم بر ایران است. امروز پنجم شهریور ماه روز تولد کارگر مبارز ستار بهشتی بود. مادر ستار بهشتی برای گرامیداشت یاد عزیز فرزند قهرمانش از انسانهای شریف و ازادیخواه برای گرامیداشت تولدش دعوت کرده بود و بزرگ زنان و مردان زیادی برای شرکت در این […]

· Comments are Disabled · تاره های اخبار حقوق بشری, در آئینه مطبوعات