معرفی «حکمت تمدنی» گزیده آثار استاد احسان یارشاطر

معرفی «حکمت تمدنی» گزیده آثار استاد احسان یارشاطر کاویان صادق زاده میلانی اخیرا به همت بنیاد مطالعات ایران و به کوشش استاد محمد توکلی طرقی مجموعه تازه ای از مقاله های دکتر احسان یارشاطر ویرایش و چاپ شده است. نام این گزیده آثار «حکمت تمدنی» است. برآورد سزا و صحیح و درخورجایگاه علمی و نقش استاد یارشاطر از عهده نگارنده […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب