Post Tagged with: "سید مجتبی واحدی ."

یهودی امریکایی و مسلمان‌ ایرانی

یهودی امریکایی و مسلمان‌ ایرانی

یهودی امریکایی و مسلمان‌ ایرانی سید مجتبی واحدی  رییس یهودی یکی از سازمان‌های مخالف تعصب مذهبی در آمریکا گفته است که اگر دونالد ترامپ بخواهد اطلاعات مسلمانان آمریکا را ثبت کند، او خود را به عنوان یک مسلمان نام‌نویسی خواهد کرد. اشاره جاناتان گرینبلت، رییس سازمان اتحادیه ضد افترا، به طرحی است که بر اساس آن گفته می شود دونالد […]

حقوق بشر گزینشی نیست

حقوق بشر گزینشی نیست

حقوق بشر گزینشی نیست سید مجتبی واحدی اگر هیچ‌دلیلی برای نقض سازمان‌ یافته حقوق بشر در ایران وجود نداشت وضعیت  نرگس محمدی و فرزندانش به تنهایی ، ضدیت جمهوری اسلامی با حقوق اولیه انسان ها را ثابت می کرد.‌ این‌بانوی نجیب و فداکار ، دست به اعتصاب غذا زد تا آنچه را که در عقب مانده ترین‌ جوامع و توسط […]

· Comments are Disabled · تاره های اخبار حقوق بشری, حقوق بشر, زنان, سیاست
آقای خامنه ای !حاضر به راستی آزمایی هستید ؟

آقای خامنه ای !حاضر به راستی آزمایی هستید ؟

آقای خامنه ای !حاضر به راستی آزمایی هستید ؟ سید مجتبی واحدی دیدار گروهی از “دانشجویان دستچین شده” با رهبر جمهوری اسلامی بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی داشت. این انعکاس ،مدیون سخنان دانشجویی است که پدرش در جنگ ایران عراق به شهادت رسیده و اکنون خود را از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی می داند. در ملاقات اخیر […]

جمهوری اسلامی و “بشر”ی که “حقوق” ندارد

جمهوری اسلامی و “بشر”ی که “حقوق” ندارد

جمهوری اسلامی و “بشر”ی که “حقوق” ندارد سید مجتبی واحدی هر گاه سخن از نقض حقوق بشر در ایران‌به میان می آیدصدها منظره در برابر چشمان‌نگران‌ایرانیان قرار می گیرد :محروم کردن فرزندان‌این اقلیت دینی و آن‌دگراندیش مذهبی از تحصیل ،شکنجه های قرون وسطایی که به تعبیر مرحوم‌عزت اله سحابی،  زندانیان سیاسی قبل از انقلاب،آن را تجربه نکرده بودند ، احکام‌حبس […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر, در آئینه مطبوعات, گفتمان بین ادیان
آسیاب به نوبت از “بهایی” تا “شیعه سیزده امامی”

آسیاب به نوبت از “بهایی” تا “شیعه سیزده امامی”

 سید مجتبی واحدی     ملاقات عادی فائزه رفسنجانی با  هم‌ بند دوران‌بازداشت خود ،فریادهای بسیاری را در محافل حکومتی به دنبال داشت. رسانه های نزدیک به رهبر نیز از فرصت استفاده کردند تا برخی متدینان متعصب و کم‌سواد را بشورانند و آنان را نسبت به همه منتقدان‌داخلی رهبر ،بدبین کنند. ماشین‌فتواسازی های سفارشی نیز با سرعتی عجیب به حرکت […]