نهضت فراگیر ملی برای حبس خانگی زنان

نهضت فراگیر ملی برای حبس خانگی زنان فریبا داودی مهاجر ایت الله علی خامنه ای با ابلاغ سندی تحت عنوان «سیاست‌های کلی خانواده»  برحرف های تکراری و سیاست های غلطی که روابط خانوادگی در ایران را نابود کرده تاکید کرد. مفاد این سند اگر چه جدید نیست ولی تعجب آور است. سی و هفت سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته […]