همجنس گرایی

  ایمان مطلق آرانی  مسئله ی همجنس گرایی مطلب تازه ای در طول تاریخ بشر نیست و سابقه ی آنرا میتوان در قدیمی ترین آثار نوشتاری ای که از بشر به جای مانده است مشاهده کرد. افلاطون نیز در رساله ی میهمانی در آنجا که پاوسنیانس نظرش را در مورد عشق بیان میکند، به معنایی توجه معناداری به رابطه ی […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل