وکیلی که قربانی خشونت بود

فریبا داوودی مهاجر اولین وکیل داوطلب که حاضر شد از قربانیان خشونت خانگی رایگان دفاع کندنامش مهری بود. فکر می کردیم اگر تعدادی از وکلا به فراخوان پاسخ مثبت دهند موفق خواهیم شد به قربانیان خشونت خانگی که معمولا زیر فشار اقتصادی هم هستند کمک کنیم تا با عبور از پیچ و خم های قانونی، خود را از زیر بار […]

· Comments are Disabled · تاره های اخبار حقوق بشری, حقوق بشر