کمپین های زنان برای انتخابات مجلس؛نقدها و پاسخ ها

سایت نگاه در راستای گفتمان سازی و پدیدآوردن فضای تبادل نظر از کارشناسان و فعالان مدنی و حقوق بشری دعوت کرده که با ارائه مقاله ها و یادداشتهای   پژوهشی در در عرصه اندیشه و تعامل برابری خواهانه با همراهان سایت همگام و همراه باشند. آنالیز مهم نویسنده در راستای مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در قبل و بعد از […]

· ۱ comment · حقوق بشر, زنان