گور خانه های نصیر آباد و شرمساری ما

گور خانه های نصیر آباد  و شرمساری  ما فریبا داودی مهاجر  “ما را به حال خود بگذارید، صبح زود یک سری از مسئولان آمدند و ما را با کتک بیرون کردند، الان همین گور را هم برای خوابیدن نداریم.” در شهر ما انسان هایی هستند که رختخوابی جز قبر ندارند و این نهایت فقرعده ای و نهایت سکوت ماست. روزنامه […]