رضا ملک به دادسرا اوین فرستاده شد

 

روز پنجشنبه ١٨ خرداد ١٣٩۶رضا ملک دیروز بدون پوشش لباس زندان از اندرزگاه ۴ به دادسرا زندان اوین منتقل شد.
بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، وزارت اطلاعات به رضا ملک پیشنهاد برگزارى مصاحبه را دادندکه وى از این امر سر باز زد.
بنابه گفته یک منبع آگاه، “رضا ملک در این باز پرسى إظهار داشته است که بدون وجود وکیلا نسرین ستوده هرگز صحبت نخواهد کرد”.
این منبع آگاه در ادامه گفت:” به مدت دو ساعت رضا ملک را در راهروى زندان معطل کردند تا رئیس شعبه دو نصیر پور وى را به داخل اتاق فرا خواند و از سرباز خواست تا عصاى وى را از او بگیرید و به سرباز گفت:”اسلحه رضا ملک را از او بگیرید وسپس سرباز عصاى وى را گرفت”.
لازم به ذکر است، در پایان بازپرسى اتهام جدیدى به اتهام رضا ملک افزوده شد، علاوه بر اهانت به خامنه اى و تشویش اذهان عمومى اتهام جدید وى تبلغ علیه نظام است که بازپرس نصیرى از وى خواست تا آن را امضا کند که وى نپذیرفت است.
گفتنى است، دادستانى وکالت نسرین ستوده را براى پرونده رضا ملک نپذیرفت است.

Image may contain: 1 person, beard

Comments are closed.