سهیل عربى وارد اعتصاب خوراک خشک شد

 

روز شنبه١ مهر ماه ١٣٩۶ سهیل عربی، زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین با نگارش نامه ای اعلام کرد که وارد اعتصاب خوراک خشک شده است.

به گزارش سایت نگاه، وضعیت جسمانی سهیل عربى بشدت وخیم است و از رفتن به بهداری نیز امتناع کرد .
یک منبع آگاه اعلام کرد:”روز جاری نیز به دلیل نپوشیدن لباس زندان ملاقات او با خانواده اش انجام نشد.
نامه سهیل عربى:
اینجا بیان حقیقت ممنوع است اما برای من ممنوعیت ممنوع است. نمیتوانم ساکت باشم وقتی شکنجه شدن افرادی را که جرمی مرتکب نشده اند را در اینجا میبینم، اینجا زندان اوین است جایی که آزاد اندیشان را مجازات میکنند،نگویید خاموش باش که در این گاه سکوت بزرگترین خیانت است.
فریاد من فقط برای نجات خودم نیست اعتصاب غذا کرده ام بلکه صدای مظلومیتمان را بشنوید میخواهم صدای تمام آزاد اندیشان محبوس باشم: منوچهر محمد علی، محمود بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سوادا آغاسر و سایر دوستان در بند هفت انسان هایی که جرمشان دانستن و بیان حقیقت است.
ما توسط قضاتی محاکمه شده ایم که فاسد ترین انسان های روزگار اند
امروز اول مهر سومین سالی است که دخترم به مدرسه میرود و در کنارش نیستم، اعتصاب غذایم را خشک و تر کرده ام چون که دیگر نمیخواهم او در زندان مرا ببیند…

سهیل عربی بند ٧ زندان اوین

Image may contain: 2 people, text

Comments are closed.